Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 21-09-2017
Sala: 8, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:30
odwołana
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 2013/17
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Kulik
Data: 21-09-2017
Sala: 7, pl. Słowiański 1
Godzina: 08:30
 
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 126/17
Skład orzekający: Przewodniczący Diana Książek-Pęciak
Data: 21-09-2017
Sala: 1, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:45
 
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 208/15
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Woźniak
Data: 21-09-2017
Sala: 38, pl. Słowiański 1
Godzina: 08:45
 
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 209/16
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Matysiak
Data: 21-09-2017
Sala: 1, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:50
 
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 415/17
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Woźniak
Data: 21-09-2017
Sala: 8, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 112/17
Skład orzekający: Przewodniczący Dariusz Pawlak, Ławnik Wanda Der, Ławnik Katarzyna Raczyńska-Kmiecik
Data: 21-09-2017
Sala: 2, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
 
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II 2 Ko 313/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jolanta Witczak
Data: 21-09-2017
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
 
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1124/15
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Niezabitowska
Data: 21-09-2017
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 270/17
Skład orzekający: Przewodniczący Bogusław Łój
Data: 21-09-2017
Sala: 8, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
 
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 2014/17
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Kulik