WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 27-07-2017
Sala: 8, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:30
 
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 2390/16
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Kulik
Data: 27-07-2017
Sala: 8, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:45
 
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1073/17
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Kulik
Data: 27-07-2017
Sala: Areszt Śle, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1399/17
Skład orzekający: Przewodniczący Roman Majer
Data: 27-07-2017
Sala: Areszt Śle, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1480/17
Skład orzekający: Przewodniczący Roman Majer
Data: 27-07-2017
Sala: Areszt Śle, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1546/17
Skład orzekający: Przewodniczący Roman Majer
Data: 27-07-2017
Sala: Areszt Śle, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1447/17
Skład orzekający: Przewodniczący Roman Majer
Data: 27-07-2017
Sala: Areszt Śle, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
 
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1425/17
Skład orzekający: Przewodniczący Roman Majer
Data: 27-07-2017
Sala: Areszt Śle, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
zdjęta z wokandy
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1375/17
Skład orzekający: Przewodniczący Roman Majer
Data: 27-07-2017
Sala: Areszt Śle, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
zdjęta z wokandy
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1528/17
Skład orzekający: Przewodniczący Roman Majer
Data: 27-07-2017
Sala: Areszt Śle, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
zdjęta z wokandy
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1176/17
Skład orzekający: Przewodniczący Roman Majer