Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 23-11-2017
Sala: 20, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2/16
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Popadiuk
Data: 23-11-2017
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:45
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Co 189/17
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Skowron
Data: 23-11-2017
Sala: 1, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 253/14
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Woźniak
Data: 23-11-2017
Sala: 1, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:55
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 286/15
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Woźniak
Data: 23-11-2017
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 98/16
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Skowron
Data: 23-11-2017
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
zdjęta z wokandy
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 661/17
Skład orzekający: Przewodniczący Bogusław Łój
Data: 23-11-2017
Sala: 8, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1767/17
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Kulik
Data: 23-11-2017
Sala: 8, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1859/17
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Kulik
Data: 23-11-2017
Sala: 38, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 2/17
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Matysiak
Data: 23-11-2017
Sala: 2, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 495/17
Skład orzekający: Przewodniczący Urszula Ladzińska-Gamułkiewicz, Ławnik Maria Wańkowicz, Ławnik Anna Sołtyszewska