Rodzina 500+

VII Wydział Karny Odwoławczy

VII Wydział Karny Odwoławczy

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 1
65-069 Zielona Góra
VIIwko@zielona-gora.so.gov.pl

Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Dariusz Maj

Sekretariaty Wydziału
pok. 39, II piętro, tel./fax 068 32 20 170
pok. 40, II piętro, tel. 068 32 20 185

Kierownik Sekretariatu
Joanna Bondarowicz
pok. 41, II piętro, tel. 068 32 20 138

Zadania i zakres działania:

Rozpoznawanie w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia.

 

Sekcja sekretariatu do wykonywania czynności w sprawach
z repertorium "Kz", "Kz(w)", "Ko" i spraw z wykazu "S"

Kierownik Sekretariatu Sekcji:
Joanna Müller
pok. 40, II piętro, tel. 068 32 20 185

Zadania i zakres działania sekcji:

  1. rozpoznawanie środków odwoławczych – zażaleń - od orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe w sprawach karnych i o wykroczenia,
  2. rozpoznawanie próśb o ułaskawienie,
  3. rozpoznawanie skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tzw. skarga na przewlekłość postępowania).

 

Liczba wyświetleń: 33624
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-05