Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 18-02-2020
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:35
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 194/19
Skład orzekający: Przewodniczący Walenty Młodzianowski, Członek składu Elżbieta Ozga-Świetlik, Członek składu Marek Witczak
Data: 18-02-2020
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:40
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 2518/16
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Skrzypczak
Data: 18-02-2020
Sala: 38, pl. Słowiański 1
Godzina: 08:45
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 211/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jędrzej Witkoś
Data: 18-02-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 08:50
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 2425/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 18-02-2020
Sala: 38, pl. Słowiański 1
Godzina: 08:55
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 26/20
Skład orzekający: Przewodniczący Jędrzej Witkoś, Członek składu Diana Książek-Pęciak
Data: 18-02-2020
Sala: 10, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 754/19
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Boguszewicz, Ławnik Krystyna Chołołowicz, Ławnik Ewa Domalewska
Data: 18-02-2020
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 2171/19
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Skrzypczak
Data: 18-02-2020
Sala: 4, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1460/18
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak
Data: 18-02-2020
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 345/19
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Skowron, Ławnik Marta Bajorek - Irzykowska, Ławnik Krystyna Barska
Data: 18-02-2020
Sala: 1, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 887/19
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Kijowska, Ławnik Urszula Nowak, Ławnik Mariola Bukiel