Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 21-03-2019
Sala: 8, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:20
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 18/19
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Kulik
Data: 21-03-2019
Sala: 20, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:25
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 474/17
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Popadiuk
Data: 21-03-2019
Sala: 8, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:30
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1049/18
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Kulik
Data: 21-03-2019
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 193/19
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Skowron
Data: 21-03-2019
Sala: 20, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 378/17
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Popadiuk
Data: 21-03-2019
Sala: 20, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:35
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1584/18
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Popadiuk
Data: 21-03-2019
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:40
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 69/19
Skład orzekający: Przewodniczący Bogusław Łój
Data: 21-03-2019
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 08:40
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 79/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 21-03-2019
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:45
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 47/19
Skład orzekający: Przewodniczący Marek Witczak, Członek składu Monika Zych-Anastasow, Członek składu Walenty Młodzianowski
Data: 21-03-2019
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 08:50
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1340/18
Skład orzekający: Przewodniczący Bogusław Łój