Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 20-08-2019
Sala: 38, pl. Słowiański 1
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 226/17
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Fliegner, Członek składu Diana Książek-Pęciak, Ławnik Marzena Jasiewicz, Ławnik Wojciech Korczak, Ławnik Katarzyna Raczyńska-Kmiecik
Data: 20-08-2019
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1026/18
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Skowron
Data: 20-08-2019
Sala: 38, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 9/18
Skład orzekający: Przewodniczący Diana Książek-Pęciak
Data: 20-08-2019
Sala: Poza salą, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 113/19
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Matysiak
Data: 20-08-2019
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV Pa 40/19
Skład orzekający: Przewodniczący Grażyna Śliwa, Członek składu Małgorzata Kulik, Członek składu Robert Macholak
Data: 20-08-2019
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1292/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 20-08-2019
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 638/19
Skład orzekający: Przewodniczący Ryszard Rólka
Data: 20-08-2019
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:10
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1313/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 20-08-2019
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:15
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 636/19
Skład orzekający: Przewodniczący Ryszard Rólka
Data: 20-08-2019
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:20
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV Pa 50/19
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Kulik, Członek składu Robert Macholak, Członek składu Grażyna Śliwa