Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 18-01-2019
Sala: Poza salą, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:15
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 232/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Fliegner
Data: 18-01-2019
Sala: 38, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 189/18
Skład orzekający: Przewodniczący Izabela Świetlicka
Data: 18-01-2019
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:00
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1197/18
Skład orzekający: Przewodniczący Dariusz Maj, Członek składu Henryk Kaczmarek, Członek składu Arkadiusz Nosewicz
Data: 18-01-2019
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:10
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 775/18
Skład orzekający: Przewodniczący Dariusz Maj, Członek składu Henryk Kaczmarek, Członek składu Arkadiusz Nosewicz
Data: 18-01-2019
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:20
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 998/18
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Nosewicz
Data: 18-01-2019
Sala: 38, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 168/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Fliegner
Data: 18-01-2019
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:30
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Kz 38/19
Skład orzekający: Przewodniczący Henryk Kaczmarek
Data: 18-01-2019
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:15
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 249/18
Skład orzekający: Przewodniczący Danuta Sawicz-Nowacka
Data: 18-01-2019
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:45
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1417/18
Skład orzekający: Przewodniczący Danuta Sawicz-Nowacka
Data: 18-01-2019
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 13:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1406/18
Skład orzekający: Przewodniczący Danuta Sawicz-Nowacka