Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 14-06-2018
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:30
odwołana
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 237/18
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Nosewicz
Data: 14-06-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 466/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Skręty, Ławnik Jadwiga Wojtkowska, Ławnik Eugenia Tadro
Data: 14-06-2018
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:45
odwołana
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 42/18
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Nosewicz
Data: 14-06-2018
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 3116/16
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Niezabitowska
Data: 14-06-2018
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 12:00
odwołana
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 265/18
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Nosewicz
Data: 14-06-2018
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 3126/16
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Niezabitowska
Data: 14-06-2018
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:15
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 372/18
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Skowron
Data: 14-06-2018
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 12:15
odwołana
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 288/18
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Nosewicz
Data: 14-06-2018
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 12:30
odwołana
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 281/18
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Nosewicz
Data: 14-06-2018
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 12:45
odwołana
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 243/18
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Nosewicz