Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 25-06-2019
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:40
odwołana
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV Pa 37/19
Skład orzekający: Przewodniczący Bogusław Łój, Członek składu Hanna Rawska, Członek składu Rafał Skrzypczak
Data: 25-06-2019
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:40
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kzw 280/19
Skład orzekający: Przewodniczący Roman Majer
Data: 25-06-2019
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:40
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV Pa 49/19
Skład orzekający: Przewodniczący Bogusław Łój, Członek składu Robert Macholak, Członek składu Hanna Rawska
Data: 25-06-2019
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:45
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kzw 281/19
Skład orzekający: Przewodniczący Roman Majer
Data: 25-06-2019
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:50
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kzw 283/19
Skład orzekający: Przewodniczący Roman Majer
Data: 25-06-2019
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 10:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1843/16
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Niezabitowska
Data: 25-06-2019
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:00
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 539/19
Skład orzekający: Przewodniczący Henryk Kaczmarek
Data: 25-06-2019
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:00
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kzw 284/19
Skład orzekający: Przewodniczący Roman Majer
Data: 25-06-2019
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 10:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV Pa 39/19
Skład orzekający: Przewodniczący Hanna Rawska, Członek składu Rafał Skrzypczak, Członek składu Bogusław Łój
Data: 25-06-2019
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 10:10
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 291/19
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Opala, Członek składu Monika Zych-Anastasow, Członek składu Sławomir Kaczanowski