Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 25-06-2019
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:00
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 189/19
Skład orzekający: Przewodniczący Ryszard Rólka
Data: 25-06-2019
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV Pa 57/19
Skład orzekający: Przewodniczący Bogusław Łój, Członek składu Hanna Rawska, Członek składu Rafał Skrzypczak
Data: 25-06-2019
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:15
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 485/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Niezabitowska
Data: 25-06-2019
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:20
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 302/19
Skład orzekający: Przewodniczący Ryszard Rólka
Data: 25-06-2019
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:40
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 115/19
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Zych-Anastasow, Członek składu Elżbieta Ozga-Świetlik, Członek składu Arkadiusz Opala
Data: 25-06-2019
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:40
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Cz 70/19
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Zych-Anastasow, Członek składu Elżbieta Ozga-Świetlik, Członek składu Arkadiusz Opala
Data: 25-06-2019
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:50
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1328/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Niezabitowska
Data: 25-06-2019
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 281/18
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Skowron
Data: 25-06-2019
Sala: 10, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 161/18
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Boguszewicz
Data: 25-06-2019
Sala: 2, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 180/16
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Biskup