Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 24-01-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:20
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 2317/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 24-01-2020
Sala: Poza salą, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 42/16
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jurewicz
Data: 24-01-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:30
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 2367/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 24-01-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:30
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1199/19
Skład orzekający: Przewodniczący Bogumił Hoszowski
Data: 24-01-2020
Sala: 38, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 182/19
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Kaczmarek- Kot
Data: 24-01-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:40
zdjęta z wokandy
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 2421/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 24-01-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:40
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kzw 560/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 24-01-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:45
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 839/19
Skład orzekający: Przewodniczący Bogumił Hoszowski
Data: 24-01-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:50
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 2430/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 24-01-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:00
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 2332/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz