Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 24-01-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:00
odwołana
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1136/19
Skład orzekający: Przewodniczący Bogumił Hoszowski
Data: 24-01-2020
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 10:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV Pa 153/19
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak, Członek składu Grażyna Śliwa, Członek składu Hanna Rawska
Data: 24-01-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:10
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 2450/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 24-01-2020
Sala: 7, pl. Słowiański 6
Godzina: 10:10
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV Pa 160/19
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak, Członek składu Grażyna Śliwa, Członek składu Małgorzata Kulik
Data: 24-01-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:15
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1316/19
Skład orzekający: Przewodniczący Usługa SLPS
Data: 24-01-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:20
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 2451/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 24-01-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:30
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 2436/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 24-01-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:30
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1251/19
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Fliegner, Członek składu Bogumił Hoszowski, Członek składu Sylwia Łysa
Data: 24-01-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:40
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 2407/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 24-01-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:45
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1204/19
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Fliegner, Członek składu Bogumił Hoszowski, Członek składu Sylwia Łysa