Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 24-01-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 10:50
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 2393/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 24-01-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:00
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1006/19
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Fliegner, Członek składu Bogumił Hoszowski, Członek składu Sylwia Łysa
Data: 24-01-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:00
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 2425/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 24-01-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:10
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 2475/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 24-01-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:20
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 2477/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 24-01-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:30
zdjęta z wokandy
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 2520/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 24-01-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:40
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 9/20
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 24-01-2020
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 262/18
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak
Data: 24-01-2020
Sala: Poza salą, pl. Słowiański 1
Godzina: 13:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 247/13
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jurewicz
Data: 24-01-2020
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 13:30
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 2043/19
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Macholak