Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 18-02-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 12:10
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 131/20
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 18-02-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 12:15
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 933/19
Skład orzekający: Przewodniczący Sylwia Łysa
Data: 18-02-2020
Sala: 10, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1026/19
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Boguszewicz, Ławnik Krystyna Chołołowicz, Ławnik Ewa Domalewska
Data: 18-02-2020
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:30
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 947/19
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Zych-Anastasow, Członek składu Walenty Młodzianowski, Członek składu Sławomir Kaczanowski
Data: 18-02-2020
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1026/18
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Skowron, Ławnik Marta Bajorek - Irzykowska, Ławnik Barbara Banaszak
Data: 18-02-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 12:30
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 868/19
Skład orzekający: Przewodniczący Sylwia Łysa
Data: 18-02-2020
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:40
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 2252/19
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Skrzypczak
Data: 18-02-2020
Sala: 2, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:45
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1104/19
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Biskup, Ławnik Anna Sołtyszewska, Ławnik Eugenia Tadro
Data: 18-02-2020
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:45
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 933/19
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Zych-Anastasow, Członek składu Walenty Młodzianowski, Członek składu Sławomir Kaczanowski
Data: 18-02-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 12:45
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1156/19
Skład orzekający: Przewodniczący Sylwia Łysa