Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 18-02-2020
Sala: 10, pl. Słowiański 6
Godzina: 13:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1410/19
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Boguszewicz, Ławnik Krystyna Chołołowicz, Ławnik Ewa Domalewska
Data: 18-02-2020
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 13:10
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 1000/19
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Zych-Anastasow, Członek składu Walenty Młodzianowski, Członek składu Sławomir Kaczanowski
Data: 18-02-2020
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 13:20
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 12/20
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Skrzypczak
Data: 18-02-2020
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 13:30
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 1037/19
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Zych-Anastasow, Członek składu Walenty Młodzianowski, Członek składu Sławomir Kaczanowski
Data: 18-02-2020
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 13:40
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 2169/19
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Skrzypczak
Data: 18-02-2020
Sala: 10, pl. Słowiański 6
Godzina: 13:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 5/20
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Boguszewicz, Ławnik Krystyna Chołołowicz, Ławnik Ewa Domalewska
Data: 18-02-2020
Sala: 2, pl. Słowiański 6
Godzina: 13:45
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1312/19
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Biskup, Ławnik Anna Sołtyszewska, Ławnik Eugenia Tadro