Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 18-02-2020
Sala: 10, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 919/19
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Boguszewicz, Ławnik Krystyna Chołołowicz, Ławnik Ewa Domalewska
Data: 18-02-2020
Sala: 2, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 788/19
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Biskup, Ławnik Anna Sołtyszewska, Ławnik Eugenia Tadro
Data: 18-02-2020
Sala: 1, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1497/19
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Kijowska, Ławnik Urszula Nowak, Ławnik Mariola Bukiel
Data: 18-02-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:00
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1304/19
Skład orzekający: Przewodniczący Sylwia Łysa
Data: 18-02-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:00
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 88/20
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 18-02-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:10
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 2410/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 18-02-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:15
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1300/19
Skład orzekający: Przewodniczący Sylwia Łysa
Data: 18-02-2020
Sala: 3, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:20
Wydział: VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VI Ca 1103/19
Skład orzekający: Przewodniczący Sławomir Kaczanowski, Członek składu Marek Witczak, Członek składu Monika Zych-Anastasow
Data: 18-02-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:20
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 2346/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 18-02-2020
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1490/19
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Skowron