Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 18-02-2020
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:30
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 2257/19
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Skrzypczak
Data: 18-02-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:30
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1298/19
Skład orzekający: Przewodniczący Sylwia Łysa
Data: 18-02-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:30
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 2432/19
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 18-02-2020
Sala: 10, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1395/19
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Boguszewicz, Ławnik Krystyna Chołołowicz, Ławnik Ewa Domalewska
Data: 18-02-2020
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:40
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 153/20
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 18-02-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:45
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1273/19
Skład orzekający: Przewodniczący Sylwia Łysa
Data: 18-02-2020
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 438/19
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Skrzypczak
Data: 18-02-2020
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1240/19
Skład orzekający: Przewodniczący Zbigniew Skowron
Data: 18-02-2020
Sala: 1, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1346/19
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Kijowska, Ławnik Urszula Nowak, Ławnik Mariola Bukiel
Data: 18-02-2020
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 12:00
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1282/19
Skład orzekający: Przewodniczący Sylwia Łysa