Rodzina 500+

PODSTAWA PRAWNA

1.    Cele i zadania Sądu:

  1)   sprawowanie wymiaru sprawiedliwości,

  2)   wykonywanie zadań z zakresu ochrony prawnej, powierzonych w drodze ustaw,

  3)   prowadzenie działalności administracyjnej mającej na celu zapewnienie odpowiednich warunków wykonywania tych
        zadań,

gdyż na podstawie art. 45, art. 60 i innych, zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej w dniu 2 kwietnia 1997 r., każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez uzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, a obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach.

2. Podstawy prawne

1) Sąd Okręgowy został utworzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie
     ustalenia siedzib i oszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych jako jeden z sądów
     w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
, obejmujący obszar właściwości:

   a) Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim - dla miasta Gubin oraz gmin: Bobrowice, Bytnica, Cybinka, Dąbie, Gubin,
       Krosno Odrzańskie i Maszewo,

   b) Sądu Rejonowego w Nowej Soli - dla miasta Nowa Sól oraz gmin: Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól,
       Nowe Miasteczko, Otyń i Siedlisko,

   c) Sądu Rejonowego w Świebodzinie - dla gmin: Babimost, Bojadła, Kargowa, Lubrza, Łagów, Skąpe, Sulechów,
       Szczaniec, Świebodzin, Trzebiechów i Zbąszynek,

   d) Sądu Rejonowego we Wschowie - dla gmin: Sława, Szlichtyngowa i Wschowa,

   e) Sądu Rejonowego w Zielonej Górze - dla miasta Zielona Góra oraz gmin: Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański,
       Świdnica i Zabór,

   f)  Sądu Rejonowego w Żaganiu - dla miast Gozdnica i Żagań oraz gmin: Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Niegosławice,
       Szprotawa, Wymiarki i Żagań,

   g) Sądu Rejonowego w Żarach - dla miast Łęknica i Żary oraz gmin: Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Przewóz,
       Trzebiel, Tuplice i Żary.

2) Wydziały Sądu Okręgowego utworzone zostały Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia wydziałów w
     sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych z dnia 18 grudnia 2013 r.

3) Cele, zadania, organizację i zakres działania poszczególnych organów i komórek organizacyjnych oraz osób funkcyjnych
     określa:

   a) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,

   b) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych,

   c) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad
       działalnością administracyjną sądów powszechnych,

   d) Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów
       sądowych oraz innych działów administracji sądowej,

   e) inne akty prawne dotyczące zakresu działania komórek organizacyjnych Sądu.

Regulamin organizacyjny Sądu Okręgowego w Zielonej Górze wprowadzony zarządzeniem nr 42/2024 Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 20 maja 2024 r. określa ponadto:

  • Organizację Sądu wraz z zadaniami i zakresami działania Organów, innych komórek organizacyjnych i osób funkcyjnych Sądu oraz podstawowymi zakresami czynności
  • Strukturę organizacyjną, która jest załącznikiem do ww. Regulaminu.