Rodzina 500+

KOLEGIUM SĄDU

 

Przewodniczący:

Prezes Sądu Okręgowego Bogumił Hoszowski

Członkowie:

Wiceprezes Sądu Okręgowego Dorota Kordiak

Sędzia Sądu Okręgowego Katarzyna Kijowska
Sędzia Sądu Okręgowego Dariusz Pawlak
Sędzia Sądu Rejonowego Anna Tecław
Sędzia Sądu Rejonowego Monika Dembowiak                                                                    

Sędzia Sądu Rejonowego Marcin Noskowski
Sędzia Sądu Rejonowego Maciej Kęsy
Sędzia Sądu Rejonowego Anna Pasek-Gazda
Sędzia Sądu Rejonowego Agnieszka Pałetko-Misa

Sędzia Sądu Rejonowego Andżelika Suwalska

 

Składa się z:

  1. prezesa sądu okręgowego;
  2. najstarszego służbą wiceprezesa sądu okręgowego;
  3. przedstawicieli sądów rejonowych z obszaru właściwości sądu okręgowego, wybranych przez zebrania sędziów spośród sędziów danego sądu rejonowego, po jednym z każdego sądu rejonowego;
  4. dwóch przedstawicieli sądu okręgowego wybranych przez zebranie sędziów spośród sędziów tego sądu.

 

Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadów powszechnych, a ponadto:

  1. wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków;
  2. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
  3. wyraża opinię o projektach planów finansowych;
  4. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym;
  5. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki;
  6. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.