Rodzina 500+

Audytor Wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 25
65-069 Zielona Góra

Justyna Walasek
pok. 15, I piętro
tel. 68 32 80 541
fax 68 45 67 779
audytor@zielona-gora.so.gov.pl

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30

Zadania i zakres działania:

  • Do zakresu działania należy przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o finansach publicznych.
  • Wykonuje czynności o charakterze oceniającym, zapewniającym oraz doradczym, po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Sądu, dla wszystkich pracowników i komórek organizacyjnych Sądu Okręgowego i jednostek podległych,.
  • Działania o charakterze doradczym wykonuje pod warunkiem, że ich charakter nie narusza zasady obiektywizmu i niezależności