Rodzina 500+

Inspektor ds. obronnych

 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 1
65-069 Zielona Góra

Marek Machaczka
pok. 24, I piętro
tel. 68 32 20 179
e-mail: marek.machaczka@zielona-gora.so.gov.pl

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
7:30 - 14:30

Zadania i zakres działania:

Wszelkie czynności w zakresie obronności, zgodnie z przepisami ustawy o obronie Ojczyzny i Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.