Rodzina 500+

Godziny urzędowania

Sądu:
w poniedziałki
7:30 - 18:00
od wtorku do piątku
7:30 - 15:30

Kasy sądowej:
w poniedziałki
8:00 - 11:00 i 12:00 - 17:00
od wtorku do piątku
8:00 - 11:00 i 12:00 - 14:30

UWAGA! W każdy ostatni dzień miesiąca
Kasa czynna do godziny 13:00!

Biura Obsługi Interesantów:
w poniedziałki
7:45 - 17:45
od wtorku do piątku
7:45 - 15:15

Punktu Informacyjnego
Krajowego Rejestru Karnego:

w poniedziałki
8:15 - 17:30
od wtorku do piątku 
8:15 - 15:00