Rodzina 500+

Mediacja

« powrót

 
22.06.2017

Zielonogórski Salon Mediacji

W dniu 1 czerwca 2017 r. w Sądzie Okręgowym w  Zielonej Górze odbyła się  inauguracja „Zielonogórskiego Salonu Mediacji”.

Oficjalnego otwarcia dokonał Pan Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Bogumił Hoszowski. Po przywitaniu zebranych gości, inicjatorów oraz moderatorów rozpoczęła się konferencja „Mediacja – rozwiązanie korzystne dla Stron i Sądu”. W konferencji wzięli udział sędziowie, prawnicy, specjaliści i praktycy w zakresie mediacji. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się: Aneta Jakubiak-Mirończuk (Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości, doktor nauk prawnych), Maciej Bobrowicz (Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Radca Prawny, mediator gospodarczy, mediator sądowy), Piotr Marciniak (Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu),  Katarzyna Kijowska (Sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, pracownik dydaktyczny współpracujący z Uniwersytetem Zielonogórskim).

Prowadząca pierwsze spotkanie sędzia Beata Reichert - Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze przedstawiła cele Salonu i temat pierwszej konferencji. Zaproponowała cykl spotkań poświęconych mediacji, co pozwoliłby na spopularyzowanie tej formy rozstrzygania sporów zarówno wśród stron postępowań sądowych, jak i wśród prawników.

Zielonogórski Salon Mediacji ma być platformą umożliwiającą spotkania wszystkich osób zainteresowanych ideą mediacji oraz jej praktycznym zastosowaniem. Stanowić ma miejsce wymiany doświadczeń osób praktykujących mediację, wszystkich zainteresowanych ideą mediacji – sędziów, radców prawnych, adwokatów, przedsiębiorców, kuratorów, osób będących w sporach oraz wszystkich, którzy chcą poznać bliżej mediację i jej procedury.

Cele Zielonogórskiego Salonu Mediacji to:

- poznanie wzajemnych oczekiwań środowisk prawniczych, przedsiębiorców, mediatorów i innych;

- stworzenie płaszczyzny dla dyskusji i szukanie praktycznych rozwiązań dla zastosowania alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

- wymiana dobrych praktyk mediacyjnych.

 

Idea takich spotkań powstała m.in. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Nasz Salon Mediacji ma stanowić twórczą kontynuację tej inicjatywy.

« powrót