Rodzina 500+

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

 

Pamiętaj ! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem

i potrzebujesz pomocy, zwróć się do n/w podmiotu:

  

Stowarzyszenie Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”, ul. Wrocławska 5, Żary, tel. (68) 470-14-44; e-mail: lubuskiruch@wp.pl; www.lubuskiruch.pl.

 

Wykaz instytucji i baz teleadresowych, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie na terenie województwa lubuskiego

 

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy

 

Informacje dla osób dotkniętych przemocąwww.gov.pl/web/sprawiedliwosc/przeciwdzialanie-przemocy-domowej

 

Baza teleadresowa i wykazy instytucji, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie