Rodzina 500+

Pomoc pokrzywdzonym oraz pomoc postpenitencjarna

SĄD  OKRĘGOWY  W  ZIELONEJ  GÓRZE

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ

POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ !

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrycie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa
i materialna. W okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielania bezpłatnej Pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

Pamiętaj ! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem
i potrzebujesz pomocy, zwróć się do n/w podmiotu:

 

Stowarzyszenie Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”, ul. Wrocławska 5, Żary, tel. (68) 470-14-44; e-mail: lubuskiruch@wp.pl; www.lubuskiruch.pl.

 

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

W dniach 19-25 lutego 2018r. Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, szczegóły w aktualnościach.