Rodzina 500+

Biegli w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Prezes Sądu Okręgowego powołuje biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

Kandydatów do listy biegłych, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 i 2a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, po uzyskaniu ich pisemnej zgody wraz z danymi stanowiącymi podstawę powołania, zgłasza kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzaleźnienia od alkoholu i współuzaleźnienia w odniesieniu do psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.

Biegłych powołuje się na okres pięciu lat, okres powołania upływa z końcem roku kalendarzowego.