Rodzina 500+

Biegli w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Kandydatów do listy biegłych, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 i 2a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, po uzyskaniu ich pisemnej zgody wraz z danymi stanowiącymi podstawę powołania, zgłasza kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzaleźnienia od alkoholu i współuzaleźnienia w odniesieniu do psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.

Biegłych powołuje się na okres pięciu lat, okres powołania upływa z końcem roku kalendarzowego.

Prezes Sądu Okręgowego powołuje biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek.

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Zielonej Góry, z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Dokumenty składa się w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 6, 65-069 Zielona Góra lub można przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

Informacji udziela Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 6, 65-069 Zielona Góra, pokój nr 010, tel. (68) 322-01-93; (68) 322-01-77.