Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
21.02.2019

ogłoszenie w sprawie I 2.C 1181/18

Ustanowienie kuratora dla pozwanego Waldemara Jacewicza.

 
07.02.2019

ogłoszenie w sprawie I.2C 933/18

Ustanowienie kuratora procesowego dla pozwanej Agnieszki Anny Lato.