Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
21.06.2019

ogłoszenie w sprawie I 2.C 1609/18

Ustanowienie kuratora procesowego dla pozwanego Mariana Wójcickiego

 
13.06.2019

Ogłoszenie w sprawie I 2C 1129/18

Ustanowienie  kuratora procesowego dla pozwanej  Katarzyny Reymann

 
10.06.2019

Ogłoszenie sądowe IC 87/19

Zarządzenie o zwrocie pozwu.

 
31.05.2019

Ogłoszenie w sprawie I Nc 255/17

Ustanowienie kuratora sądowego dla pozwanego Krzysztofa Jastrzębskiego.