Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
14.06.2018

Ogłoszenie w sprawie I 2.C 527/18

Ustanowienie kuratora procesowego dla Marka Szepego.

 
13.06.2018

Ogłoszenie w sprawie o sygn. I 2.C 1407/17

Ustanowienie kuratora procesowego dla pozwanego Tomasza Małyniaka.

 
11.06.2018

Ogłoszenie w sprawie I2.C 411/18

Ustanowienie kuratora procesowego dla pozwanego Tadeusza Cytlak.