Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
22.10.2019

ogłoszenie w sprawie I 2.C 1000/19

Ustanowienie kuratora procesowego dla pozwanej Julii Fokina.

 
10.10.2019

Postanowiemnie w sprawie I C 355/18

Ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Wojciecha Pianowskiego