Rodzina 500+

Współpraca międzynarodowa

Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych

Sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

Magdalena Świetlik

tel. 68 322 03 37

e-mail: magdalena.swietlik@zielona-gora.sr.gov.pl

 

Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych, powołany Zarządzeniem nr 63/17 Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 26 października 2017 r., zgodnie z art. 16b § 2.ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, w zakresie dotyczącym współpracy międzynarodowej, prawa europejskiego i praw człowieka w sprawach cywilnych, w szczególności praw dziecka i praw rodziny wykonuje następujące zadania we wszystkich sądach rejonowych na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze:

1)    udziela sędziom, asesorom sądowym, referendarzom sądowym i asystentom sędziów, na ich wniosek, informacji:

a)  o zasadach i trybie uzyskania informacji o prawie i praktyce państwa obcego,

b) z zakresu techniki pracy oraz wykonywania czynności administracji sądowej istotnych dla prawidłowego przygotowania wniosku o pomoc prawną oraz orzeczeń podlegających wzajemnemu uznawaniu,

c)  o zasadach i trybie współpracy w ramach Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych,

d) o zasadach i trybie ustalenia organu właściwego w państwie obcym do wykonania wniosku o pomoc prawną lub udzielenie informacji dotyczącej stanu realizacji tego wniosku,

e)  o sposobie uzyskania informacji o treści standardów wynikających z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. poz. 284, z późn. zm.);

2)    wspomaga osoby pełniące funkcję punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w realizacji ich zadań;

3)    informuje prezesa właściwego sądu lub przewodniczącego właściwego wydziału o celowości zorganizowania narady sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych, w szczególności w celu przedstawienia zagadnień prawnych budzących wątpliwości oraz zagadnień, w których orzecznictwo jest niejednolite, a także w celu zapewnienia przestrzegania standardów wynikających z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., oraz może brać w niej udział;

4)    informuje prezesa właściwego sądu o potrzebie analizy orzecznictwa i ewentualnego wystąpienia z informacją do sędziów;

5)    informuje sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych i asystentów sędziów o istotnym bieżącym orzecznictwie Sądu Najwyższego i organów międzynarodowych;

6)    kontroluje aktualność informacji umieszczonych na stronach internetowych sądu.

 

Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych

Sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

Katarzyna Łukomska – Kurek

tel. 68 32 20 195

e-mail: katarzyna.lukomska@zielona-gora.sr.gov.pl

Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych, powołany Zarządzeniem nr 65/17 Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 6 listopada 2017 r., zgodnie z art. 16d § 2.ustawy z z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie dotyczącym współpracy międzynarodowej, prawa europejskiego i praw człowieka w sprawach karnych wykonuje następujące zadania we wszystkich sądach na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze:

1)    udziela sędziom, asesorom sądowym, referendarzom sądowym i asystentom sędziów na ich wniosek informacji:

a) o zasadach i trybie uzyskania informacji o prawie i praktyce państwa obcego,

b) z zakresu techniki pracy oraz wykonywania czynności administracji sądowej istotnych dla prawidłowego przygotowania wniosku o pomoc prawną, europejskiego nakazu aresztowania oraz innych orzeczeń podlegających wzajemnemu uznawaniu,

c) o zasadach i trybie współpracy w ramach Europejskiej Sieci Sądowej,

d) o zasadach i trybie ustalenia organu właściwego w państwie obcym do wykonania wniosku o pomoc prawną lub udzielenia informacji dotyczącej stanu realizacji tego wniosku,

e)  o zasadach i trybie ustalenia organu właściwego w państwie obcym do wykonania europejskiego nakazu aresztowania lub innego orzeczenia podlegającego wzajemnemu uznawaniu lub udzielenia informacji dotyczącej stanu realizacji tego nakazu lub orzeczenia,

f)  o sposobie uzyskania informacji o treści standardów wynikających z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.;

2)    informuje prezesa właściwego sądu lub przewodniczącego właściwego wydziału o celowości zorganizowania narady sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych, w szczególności w celu przedstawienia zagadnień prawnych budzących wątpliwości oraz zagadnień, w których orzecznictwo jest niejednolite, a także w celu zapewnienia przestrzegania standardów wynikających z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., oraz może brać w niej udział;

3)    informuje prezesa właściwego sądu o potrzebie analizy orzecznictwa i ewentualnego wystąpienia z informacją do sędziów;

4)    informuje sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych i asystentów sędziów o istotnym bieżącym orzecznictwie Sądu Najwyższego i organów międzynarodowych;

5)    kontroluje aktualność informacji umieszczonych na stronach internetowych sądu.