Rodzina 500+

2014

Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie poprawy efektywności energetycznej

w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze w roku 2014

 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) Sąd Okręgowy w Zielonej Górze informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej:

  • Nabycie nowych urządzeń biurowych, charakteryzujących się niższym zużyciem energii oraz niższymi kosztami eksploatacji.
  • Wymiana przestarzałego technologicznie, wyeksploatowanego sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.

Inne środki poprawy efektywności energetycznej:

  • działania w sferze informacyjno-edukacyjnej, skutkujące racjonalnym wykorzystaniem źródła  światła w obiektach sądu;
  • stosowanie czujników temperaturowych załączających kotły gazowe przy znacznym zmniejszeniu się temperatury otoczenia, a w okresie jesienno - zimowym obniżanie parametrów ogrzewania;
  • zastosowanie funkcji automatycznego przejścia w stan hibernacji/uśpienia komputerów, który nie są używane przez dłuższy czas, co wpływa na zmniejszenie poboru energii;
  • wygaszanie oświetlenia wewnątrz budynku po godz. 20.00, w trakcie dnia wygaszenie oświetlenia w budynkach na komunikacji wewnętrznej z oświetleniem dziennym, z kolei  zewnętrzne oświetlenie tylko nad wejściami do budynków, budynki zewnętrznie są oświetlane światłem z lamp ulicznych.
  • przeprowadzono postępowanie na rzecz Sądu Rejonowego w Żaganiu polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie - w związku z wymianą wyeksploatowanego kotła c.o. na nowe urządzenie;
  • w związku z opracowanymi w 2013 roku audytami energetycznymi przez firmę zewnętrzną dokonano częściowego remontu budynku Sądu Okręgowego przy Placu Słowiańskim nr 25, w tym m.in. prace polegające na dociepleniu poddasza użytkowego i sufitu; a także zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont całego budynku przy Placu Słowiańskim nr 25 polegające m.in. na poprawie efektywności energetycznej poprzez wymianę kotła gazowego c.o. wraz z technologią kotłowni oraz instalacją centralnego ogrzewania