Rodzina 500+

Złożone petycje

 
23.10.2018

Petycja z dnia 04.10.2018 r.

Petycja o udostępnienie materiałów informacyjnych (wyroków TSUE, uchwał SN) sędziom Sądu Apelacyjnego, Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych

 
23.10.2018

Petycja z dnia 06.10.2018 r.

Petycja o udostępnienie materiałów informacyjnych (wyroków TSUE, uchwał SN) sędziom Sądu Apelacyjnego, Sądów Okręgowych oraz sędziom podległych Sądom Okręgowym Sądów Rejonowych