Rodzina 500+

Petycje załatwione w 2017 r.

 
25.01.2017

Petycja wielokrotna z dnia 16.01.2017 r.

K O M U N I K A T

Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

PETYCJE  WIELOKROTNE

Petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Zielonej Górze oraz sędziom podległych sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze dotyczących tematyki kredytów walutowych. 
 Petycje wpłynęły w dniach od 16 stycznia 2017 r. do 25 stycznia 2017 r.