Rodzina 500+

INFORMACJE PREZESA SĄDU

W Monitorze Polskim z dnia 1 marca 2020 r., pod pozycją 474 zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2020 r. o jednym wolnym stanowisku sędziowskim w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze.

Wolne stanowisko przeznaczone jest na potrzeby pionu cywilnego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.