Rodzina 500+

WIDEOROZPRAWY / WIDEOKONFERENCJE

Zdalne rozprawy - oprogramowanie JITSI Meet

System wideokonferencyjny opiera się o Platformę Wideokonferencyjną wykorzystującą oprogramowanie Jitsi Meet, udostępnianą przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

Instrukcja obsługi oraz informacje dla uczestników posiedzeń zdalnych, znajdują się pod poniższym linkiem:

https://poznan.sa.gov.pl/wideokonferencje,m,m1,259


Zdalne rozprawy - oprogramowanie AVAYA EQUINOX

Instrukcja obsługi dla protokolanta oraz uczestnika posiedzenia zdalnego:

dla uczestnika postępowania

dla pracowników sądów oraz sędziów

 

W przypadku problemów technicznych - kontakt:

tel. (71) 748 96 00

tel. (71) 748 96 39

e-mail: cpw@wroclaw.sa.gov.pl

 

WIDEOKONFERENCJE DLA SĄDÓW

 

W Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania dowodowego na odległość na zlecenie innego Sądu Okręgowego w systemie wideokonferencji w przystosowanych do tego celu salach rozpraw nr 2 i 38 w budynku przy Placu Słowiańskim 1 (połączenia ISDN/IP) oraz za pomocą dedykowanych aplikacji.

W celu przeprowadzenia wideokonferencji z Sądem Okręgowym w Zielonej Górze należy w pierwszej kolejności skontaktować się z kierownikiem sekretariatu II Wydziału Karnego tel. 68 322 01 78 w celu ustalenia terminu i rezerwacji sali rozpraw. Po ustaleniu terminu, wniosek o przeprowadzenie wideokonferencji w ramach pomocy sądowej należy kierować do Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze na adres e-mail: prezes@zielona-gora.so.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, plac Słowiański 1, 65-069 Zielona Góra.