Rodzina 500+

Rok 2021


Pliki do pobrania:

 1. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2021 [2.98 MB]
 2. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych - etatyzacja za I półrocze 2021 [261.30 KB]
 3. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2021 [1.88 MB]
 4. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych - etatyzacja za I półrocze 2021 [273.29 KB]
 5. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2021 [2.89 MB]
 6. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - etatyzacja za I półrocze 2021 [235.57 KB]
 7. MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2021 [1.09 MB]
 8. MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2021 [701.00 KB]
 9. MS-OZSS-25 SPRAWOZDANIE z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów za I półrocze 2021 [512.96 KB]
 10. MS-S40o SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2021 [583.33 KB]
 11. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2021 [2.91 MB]
 12. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych - etatyzacja za rok 2021 [261.45 KB]
 13. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2021 [1.89 MB]
 14. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych - etatyzacja za rok 2021 [273.52 KB]
 15. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2021 [2.89 MB]
 16. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - etatyzacja za rok 2021 [235.71 KB]
 17. MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2021 [1.16 MB]
 18. MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2021 [701.69 KB]
 19. MS-OZSS-25 SPRAWOZDANIE z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów za rok 2021 [513.31 KB]
 20. MS-S40o SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2021 [583.33 KB]