Rodzina 500+

2021

Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie poprawy efektywności energetycznej 

w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze w roku 2021

 

Mając na uwadze art. 6  Ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz.U. 2021 poz. 2166), Sąd Okręgowy w Zielonej Górze uprzejmie informuje o zastosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej w roku 2021:

  • nabycie w ramach zamówień centralnych nowych urządzeń biurowych z lepszą klasą energetyczną,
  • wymiana wyeksploatowanych oraz przestarzałych technologicznie urządzeń informatycznych w obiektach Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i Sądu Rejonowego we Wschowie.

Inne środki poprawy efektywności:

  • realizowane są cykliczne konserwacje i przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych oraz zapewniono obsługę serwisową sprzętu biurowego, która znacząco wpływa na żywotność użytkowanych elementów oraz zapewnia ich efektywne funkcjonowanie i użytkowanie,
  • montaż kompensatora mocy biernej na przyłączu energetycznym w budynku Sądu Okręgowego Pl. Słowiański 1,6 i 25, którego zastosowanie poprawia efektywność energetyczną instalacji elektrycznych obiektu,
  • propagowanie energooszczędnych zachowań, w tym działania w sferze informacyjno- edukacyjnej, skutkujące racjonalnym wykorzystaniem źródeł światła w obiektach Sądu,
  • zachowanie prawidłowych warunków eksploatacji budynków i  pomieszczeń  w zakresie temperatury i wentylacji,
  • wybieranie taryf energii elektrycznej optymalnych dla obiektów należących do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze oraz Sądu Rejonowego we Wschowie,
  • systematyczne wprowadzanie oświetlenia LED, które wpływają na mniejszy pobór energii elektrycznej i charakteryzują się dłuższym czasem pracy,
  • zastosowanie funkcji automatycznego przejścia w stan hibernacji komputerów.