Rodzina 500+

Rok 2023


Pliki do pobrania:

 1. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych etatyzacja za I półrocze 2023.pdf [261.41 KB]
 2. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2023.pdf [2.98 MB]
 3. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych etatyzacja za I półrocze 2023.pdf [273.37 KB]
 4. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2023.pdf [1.96 MB]
 5. MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2023.pdf [1.22 MB]
 6. MS-S10 SPRAWOZDANIE z sadowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2023.pdf [728.05 KB]
 7. MS-S11-12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych etatyzacja za I półrocze 2023.pdf [235.76 KB]
 8. MS-S11-12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2023.pdf [3.14 MB]
 9. MS-OZSS-25 SPRAWOZDANIE z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów za I półrocze 2023.pdf [510.58 KB]
 10. MS-S40o SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2023.pdf [585.91 KB]
 11. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych etatyzacja za rok 2023.pdf [261.55 KB]
 12. MS-S1-SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2023.pdf [2.99 MB]
 13. MS-S5-SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych etatyzacja za rok 2023.pdf [273.33 KB]
 14. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2023.pdf [1.96 MB]
 15. MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2023.pdf [1.41 MB]
 16. MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2023.pdf [728.33 KB]
 17. MS S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych etatyzacja za rok 2023.pdf [235.80 KB]
 18. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2023.pdf [3.14 MB]
 19. MS-S40o SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sadowej za rok 2023.pdf [586.03 KB]
 20. MS-OZSS-25 SPRAWOZDANIE z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów za rok 2023.pdf [510.88 KB]
 21. MS-S62o SPRAWOZDANIE w sprawach reprywatyzacyjnych za rok 2023.pdf [576.86 KB]