Rodzina 500+

Akcja informacyjno-promocyjna Ministra Sprawiedliwości

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze informuje o akcji informacyjno-promocyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości poświęconej roli ławników w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, która 24 czerwca 2024 roku o godz.13.00 zainauguruje w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar.

Ideą akcji jest zmiana zwyczajowego nazywania ławników „paprotkami”. Funkcja ławnika jest bowiem niezwykle ważną z perspektywy sprawnego działania wymiaru sprawiedliwości. Aby przypomnieć kompetencje i odpowiedzialność, jakie są związane z jej pełnieniem, chętne osoby odwiedzające sąd w dniu 24 czerwca 2024 r. od godz. 13:00 otrzymają paprotki.