Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

 
31.05.2024

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

Sąd Rejonowy w Żarach zaprasza do złożenia oferty na konkurs:

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego, w tym przypadku na:

Zadanie Nr 1: „Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej”.

Cel operacyjny Nr 3: Promocja zdrowia psychicznego.

Szczegóły konkursu w linku poniżej:
https://www.zary.sr.gov.pl/?mod=36&ins=1&page=1&id=1301

 
24.05.2024

Wybór kandydatów do Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu

Ogłoszenie o wyborze kandydatów do Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu

 
14.05.2024

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

Sąd Rejonowy we Wschowie zaprasza do złożenia oferty na konkurs.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w tym przypadku na:

Zadanie Nr 1: „Realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego wobec nieletnich skierowanych w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych do ośrodków kuratorskich - otwartych placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich działających przy sądach rejonowych:

- Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym we Wschowie”.

Cel operacyjny Nr 3: Promocja zdrowia psychicznego.


Szczegóły konkursu w linku poniżej:

https://wschowa.sr.gov.pl/?mod=36&ins=1&page=1&id=395

 
25.04.2024

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na konkurs:

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego, w tym przypadku na:


Zadanie Nr 1: „Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej”.
Cel operacyjny Nr 3: Promocja zdrowia psychicznego.

Szczegóły konkursu w linku poniżej:
https://zielona-gora.sr.gov.pl/?mod=371&ins=1&page=1&id=2224

 
28.02.2024

INFORMACJA DLA BIEGŁYCH DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU POSIADANIA KONTA W PORTALU INFORMACYJNYM OD 14 MARCA 2024 R.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią art. 157 § 1a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, od dnia 14 marca 2024 r. biegły wpisany na listę biegłych sądowych ma obowiązek posiadania konta w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych.

W związku z powyższym, w celu dopełnienia powyższego obowiązku, to na biegłych spoczywa obowiązek zarejestrowania konta w ww. portalu https://portal.wroclaw.sa.gov.pl

W pierwszej kolejności należy założyć konto zwykłego użytkownika. Wraz z wnioskiem o założenie konta (lub na późniejszym etapie) użytkownik będzie mógł złożyć wniosek o nadanie mu uprawnień biegłego. Przy składaniu wniosku o nadanie uprawnień biegłego wymagane będzie załączenie dokumentu stwierdzającego wpis na listę biegłych (skan decyzji ustanawiającej biegłym sądowym).

Procedura złożenia wniosku o nadanie uprawnień biegłego w Portalu Informacyjnym opisana jest na stronie 94 w/w instrukcji.

Instrukcja: https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/zalacznik/Instrukcja_PI.pdf