Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

« powrót

 
08.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE - Obsługa bezpłatnej szatni dla interesantów w budynku SO w Zielonej Górze, a także prowadzenie odpłatnego punktu ksero

OGZP-226/Z-53/2017

 

OBSŁUGA BEZPŁATNEJ SZATNI DLA INTERESANTÓW W BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE ,

A TAKŻE PROWADZENIE ODPŁATNEGO PUNKTU KSERO

               Sąd Okręgowy w Zielonej Górze poszukuje firmy do obsługi bezpłatnej szatni dla interesantów w budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Pl. Słowiańskim 6, a także prowadzenie odpłatnego punktu ksero.

Zadaniem Wykonawcy będzie pełnienie ww. usługi  w dniach i godzinach urzędowania Sądu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 07:30-15:30, w miejscu zlokalizowanym w budynku przy Pl. Słowiańskim 6, na parterze w pok. nr 11.

Przewidywany okres pełnienia usługi obejmuje termin: od dnia 01.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

                Zamawiający wymaga aby Wykonawca wyposażył miejsce szatni we własne urządzenie ksero, za korzystanie z którego Wykonawca będzie pobierał każdorazowo opłaty od Interesantów. Wykonawca  zobowiązuje się, że urządzenie będzie serwisował i utrzymywał w należytym stanie technicznym na własny koszt (np. w materiały eksploatacyjne m.in.: toner, bęben i papier), w sposób taki aby zapewnić ciągły i nieprzerwany dostęp do obsługi ksero dla interesantów Sądu.

Zamawiający wymaga aby osoba pełniąca czynności związane z obsługą szatni i urządzenia ksero, dostosowywała się do ogólnych zasad bezpieczeństwa p.poż. oraz Regulaminu i innych zasad obowiązujących w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze.

                Ofertę Wykonawcy mogą składać na załączonym formularzu do dnia 18 września 2017 r. do godz.: 15:30 na adres:

Biuro obsługi Interesantów

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Pl. Słowiańskim 1,

65-069 Zielona Góra

z dopiskiem „Oferta na obsługę szatni w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze”

                W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikiem Oddziału Gospodarczego: Magdalena Szary tel.: 68 322-02-10 lub tel. kom.: 881-016-165.

« powrót