Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

« powrót

 
03.04.2017

przetarg nieograniczony OGZP-226/P-1/17

Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo – kosztowej niezbędnej do realizacji robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku dla Wydziałów Karnych Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim Nr ogłoszenia w BZP: 57472-2017, data ogłoszenia: 03.04.2017

« powrót