Rodzina 500+

STRONA GŁÓWNA

 

Z wielkim smutkiem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Renaty Nieworskiej

Sędziego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w stanie spoczynku

 

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia

składają Sędziowie i Pracownicy

Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

 
 
Szanowni Państwo

Od dnia 19 października 2020 r. z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju Sąd Okręgowy w Zielonej Górze ogranicza swoją działalność

Z uwagi na niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, w budynkach Sądu Okręgowego w Zielonej Górze wszystkie pomieszczenia, w których odbywają się rozprawy i posiedzenia zostały dostosowane do aktualnie obowiązujących reguł bezpieczeństwa rekomendowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

OSOBY WCHODZĄCE DO SĄDU POWINNY POSIADAĆ WŁASNE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ (RĘKAWICE, MASECZKI ITP.) ORAZ PODDAĆ SIĘ POMIAROWI TEMPERATURY CIAŁA DOKONYWANEJ PRZEZ PRACOWNIKA OCHRONY - OSOBY   Z TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37,5° C LUB TEŻ Z WIDOCZNYMI OBJAWAMI CHARAKTERYSTYCZNYMI DLA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 NIE ZOSTANĄ WPUSZCZONE DO BUDYNKÓW SĄDU. W BUDYNKACH OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK DEZYNFEKCJI RĄK ŚRODKAMI ODKAŻAJĄCYMI DOSTĘPNYMI PRZY WEJŚCIU ORAZ PRZY SALACH ROZPRAW, ZAKŁADANIA ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ ZAKRYWAJĄCYCH USTA I NOS ORAZ ZACHOWANIA DYSTANSU SPOŁECZNEGO – ODLEGŁOŚCI MINIMUM 2 METRÓW OD INNYCH OSÓB.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2020 z dnia 21 maja 2020 r. Prezesa  Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania ustalone zostały  godziny urzędowania Sądu we wszystkie dni tygodnia          od godz. 7.00 do godz. 15.00.

Zmianie ulega obsługa interesantów w budynkach Sądu z wyjątkiem osób, które otrzymały zawiadomienia i wezwania do stawiennictwa na rozprawę lub posiedzenie


Niedostępne będą:

Biuro Obsługi Interesantów:

 • informacje będą udzielane wyłącznie telefonicznie lub z wykorzystywaniem poczty elektronicznej wg numerów telefonów i adresów e-mail zamieszczonych na stronie internetowej Sądu,
 • pisma procesowe przyjmowane będą głównie za pośrednictwem operatorów pocztowych,
 • pisma kierowane do Sądu można składać również do skrzynki podawczej, wystawianej przy wejściu do budynku Sądu, w którym znajduje się Biuro Obsługi Interesantów tj. przy Pl. Słowiańskim 6. Pracownicy Biura Obsługi Interesantów odbierają skrzynkę od pracownika Ochrony i zabezpieczają w pomieszczeniu Biura Obsługi Interesantów. Następnego dnia o godzinie 7.15 korespondencja zostaje przekazana do Biura Podawczego w celu zarejestrowania i opatrzenia pieczątką wpływu z dnia poprzedniego oraz adnotacją o formie wpływu korespondencji o treści „złożono w skrzynce podawczej”,
 • odpisy i wypisy z akt udostępniane będą wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego, w wyjątkowych niecierpiących zwłoki przypadkach, możliwe jest wydawanie dokumentów w budynku Sądu na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:

zapytania i wnioski o udzielenie informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego kierować należy drogą elektroniczną poprzez system e-KRK bądź drogą pocztową – szczegółowe informacje na temat elektronicznego uzyskania zaświadczenia znajdują się na stronach: https://ekrk.ms.gov.pl lub https://ems.ms.gov.pl/ Dane kontaktowe oraz szczegółowe informacje na stronie https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-karny

Kasa Sądu: 

przyjmowanie wpłat wyłącznie na rachunki bankowe zamieszczone na stronie internetowej Sądu pod adresem: „Konta bankowe” lub za pomocą systemu e-płatności – szczegóły na stronie https://oplaty.ms.gov.pl

Dostępna będzie Czytelnia akt:

od poniedziałku do piątku od godz. 7.30  do godz. 14.30, z wyłączeniem przerw na dezynfekcję w godzinach od 10.00 do 10.30 oraz od 12.30 do 13.00. Akta spraw będą podlegały udostępnieniu za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sądu w zakładce „Czytelnia akt” , z pierwszeństwem realizacji wniosków o udostępnienie akt spraw, w których wyznaczane będą posiedzenia jawne oraz w których, upływa termin do wniesienia środka odwoławczego.

W sprawach skarg i wniosków interesanci nie będą przyjmowani osobiście

Skargi i wnioski w trybie administracyjnym przyjmowane będą pocztą elektroniczną na adresy e-mail: VIIIww@zielona-gora.so.gov.pl lub wizytacyjny@zielona-gora.so.gov.pl, lub ze skrzynki podawczej, wystawianej obok wejścia do budynku Sądu przy Pl. Słowiańskim 6 oraz wysłane za pośrednictwem operatorów pocztowych.

 


 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze mieści się w kilku budynkach, aby ułatwić Państwu poruszanie się po naszej instytucji, przedstawiamy poniżej, które komórki organizacyjne znajdują się w poszczególnych budynkach.

 

W budynku, przy pl. Słowiańskim 1 mieszczą się:

 • Gabinet Prezesa, Wiceprezesów oraz Dyrektora Sądu
 • II Wydział Karny
 • III Wydział  Penitencjarny
  i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
 • VII Wydział Karny Odwoławczy
 • VIII Wydział Wizytacyjny - Obrót Zagraniczny
 • Oddział Finansowy
 • Oddział Kadr
 • Kasa Sądu

W budynku, przy pl. Słowiańskim 5 mieszczą się:

 • Oddział Gospodarczy
 • Kurator Okręgowy
 • Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

W budynku, przy pl. Słowiańskim 6 mieszczą się:

 • Biuro Obsługi Interesantów z Czytelnią akt
 • Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
 • Oddział Administracyjny
 • Oddział Informatyczny
 • I Wydział Cywilny
 • IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • VI Wydział Cywilny Odwoławczy
 • VIII Wydział Wizytacyjny
 
W budynku, przy pl. Słowiańskim 25 mieszczą się:
 • Audytor Wewnętrzny
 • Biuro Podawcze 
 • Asystenci sędziów