Rodzina 500+

II Wydział Karny

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Plac Słowiański 1
65-069 Zielona Góra

Biuro Obsługi Interesantów: tel. 68 32 20 218 lub 68 32 20 152


Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Jędrzej Witkoś

Kierownik Sekretariatu Wydziału
Marzena Dynowicz
pok. 30, II piętro
tel. 68 32 20 178
fax 68 45 67 791
e-mail: wydzial2@zielona-gora.so.gov.pl

Sekretariaty Wydziału:
pok. 32, II piętro, tel. 68 32 20 171
pok. 31, II piętro, tel. 68 32 20 166

Zadania i zakres działania:
Rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu prawa karnego, pozostających we właściwości rzeczowej Sądu Okręgowego oraz sprawy zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych.

Sekcja Wykonawcza

Kierownik Sekcji Wykonawczej:
Sędzia Sądu Okręgowego Jolanta Witczak

Kierownik Sekretariatu Sekcji Wykonawczej
Joanna Ostrowska
pok. 3, parter
tel. 68 45 67 770
fax 68 45 67 780

Sekretariat Sekcji Wykonawczej:
pok. 3, parter, tel. 68 32 20 168
pok. 4, parter, tel. 68 32 20 286

Zadania i zakres działania Sekcji Wykonawczej:
1. stwierdzanie prawomocności wszystkich wyroków i postanowień oraz ich wykonanie,
2. prowadzenie posiedzeń wykonawczych,
3. odraczanie wykonania kary pozbawienia wolności,
4. uznanie środka karnego za wykonany,
5. wykonywanie kary grzywny oraz zwrot poręczenia majątkowego,
6. prowadzenie spraw związanych z należnościami sądowymi (koszty i opłaty),
7. prowadzenie korespondencji związanej z wykonywaniem orzeczeń,
8. warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności (art. 152 kkw),
9. wykonywanie orzeczeń o dowodach rzeczowych,
10. zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej,
11. orzekanie w kwestiach związanych z warunkowym zawieszeniem wykonywania kary (art.74§ 2 kkw),
12. wykonywanie orzeczeń o środkach zabezpieczających,
13. orzekanie o przedmiocie zatarcia skazania.