Rodzina 500+

II Wydział Karny

II Wydział Karny

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Plac Słowiański 1
65-069 Zielona Góra
IIwk@zielona-gora.so.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:

SSO Dariusz Pawlak
pok. 34, II piętro
tel. 68 32 20 169

Kierownik Sekretariatu Wydziału:

Marzena Dynowicz
pok. 30, II piętro
tel. 68 32 20 178
fax 68 45 67 791

Sekretariaty Wydziału:

pok. 32, II piętro, tel. 68 32 20 171
pok. 31, II piętro, tel. 68 32 20 166

Zadania i zakres działania:
Rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu prawa karnego.

W II Wydziale Karnym czytanie i przeglądanie akt odbywa się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, telefonicznie pod numerami telefonów: 068 322 01 78, 068 322 01 66, 068 322 01 71, podając numer sprawy i nazwiska stron występujących w danej sprawie. W przypadku sprawy wielotomowej należy wskazać również numer tomu, który ma być udostępniony. Akta są udostępniane po okazaniu dokumentu tożsamości lub pełnomocnictwa. 

Sekcja Wykonawcza

Kierownik Sekcji Wykonawczej:

SSO Jolanta Witczak
pok. 3, parter
tel. 68 32 20 175

Kierownik Sekretariatu Sekcji Wykonawczej:

Joanna Ostrowska
pok. 3, parter
tel. 68 45 67 770
fax 68 45 67 780

 

Sekretariat Sekcji Wykonawczej:
pok. 3, parter, tel. 68 32 20 168
pok. 4, parter, tel. 68 32 20 286

 

Zadania i zakres działania Sekcji Wykonawczej:
 1. stwierdzanie prawomocności wszystkich wyroków i postanowień oraz ich wykonanie,
 2. prowadzenie posiedzeń wykonawczych,
 3. odraczanie wykonania kary pozbawienia wolności,
 4. uznanie środka karnego za wykonany,
 5. wykonywanie kary grzywny oraz zwrot poręczenia majątkowego,
 6. prowadzenie spraw związanych z należnościami sądowymi (koszty i opłaty),
 7. prowadzenie korespondencji związanej z wykonywaniem orzeczeń,
 8. warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności (art. 152 kkw),
 9. wykonywanie orzeczeń o dowodach rzeczowych,
 10. zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej,
 11. orzekanie w kwestiach związanych z warunkowym zawieszeniem wykonywania kary (art.74§ 2 kkw),
 12. wykonywanie orzeczeń o środkach zabezpieczających,
 13. orzekanie o przedmiocie zatarcia skazania.