Rodzina 500+

Oddział Finansowy

 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 1
65-069 Zielona Góra
e-mail: finanse@zielona-gora.so.gov.pl

Główna Księgowa
Monika Lewandowska 
I piętro, pok. 17
tel. 68 32 20 147
fax 68 45 67 764

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30

Zadania i zakres działania:

  1. opracowanie projektu budżetu sądów w danym okręgu sądowym oraz projektu budżetu sądu okręgowego;
  2. wykonywanie budżetu sądu okręgowego oraz sądów rejonowych, w których nie powołano dyrektorów sądu, a dla których zadania wykonuje dyrektor sądu okręgowego;
  3. kontrola przestrzegania w danym sądzie okręgowym i jednostkach podległych zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych;
  4. prowadzenie rachunkowości sądu okręgowego;
  5. prowadzenie sekretariatu Dyrektora Sądu.

Zadania wykonuje poprzez:

Głównego Księgowego oraz księgowe, czynności związane z realizowaniem dyspozycji środkami pieniężnymi wykonuje kasjer.

Czynności wykonywane przez Głównego Księgowego określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.