Rodzina 500+

STRONA GŁÓWNA

 


INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

Z uwagi na działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 informujemy, zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2020 z dnia 16 marca 2020 r. i  Nr 16/2020 z dnia 20 marca 2020 r. Prezesa  Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, że od dnia 13 do 31 marca 2020 r.dalej od dnia 1 do 30 kwietnia 2020 r., odwołane zostają wszystkie wyznaczone w tym okresie rozprawy i posiedzenia  jawne prowadzone w I Wydziale Cywilnym, II Wydziale Karnym, III Wydziale Penitencjarnym i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych, IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, VI Wydziale Cywilnym Odwoławczym oraz VII Wydziale Karnym Odwoławczym.

Zmianie ulegają godziny urzędowania Sądu: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

Ograniczeniu ulega praca:

Biura Obsługi  Interesantów: udzielanie informacji wyłącznie telefonicznie lub

z wykorzystywaniem poczty elektronicznej wg numerów telefonów i adresów e-mail zamieszczonych na stronie internetowej Sądu, przyjmowanie pism procesowych głównie za pośrednictwem operatorów pocztowych, wydawanie odpisów i wypisów z akt jedynie za pośrednictwem operatora pocztowego, w wyjątkowych niecierpiących zwłoki przypadkach możliwe jest wydawanie dokumentów w budynku Sądu na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału.

 

Czytelni akt: udostępnianie akt spraw, w których wyznaczane będą do końca kwietnia 2020 r. posiedzenia jawne oraz w których, upływa termin do wniesienia środka odwoławczego za pomocą formularza zamówienia akt sądowych.

 

Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego: zapytania i wnioski o udzielenie informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym  z   Krajowego Rejestru Karnego kierować drogą  elektroniczną poprzez system e-KRK bądź drogą pocztową – szczegółowe informacje na temat elektronicznego uzyskania zaświadczenia znajdują się na stronach: https://ekrk.ms.gov.pl lub https://ems.ms.gov.pl/ Dane kontaktowe oraz szczegółowe informacje na stronie https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-karny

 

Kasa Sądu:   przyjmowanie wpłat wyłącznie na rachunki bankowe, zakup znaków opłaty sądowej: https://oplaty.ms.gov.pl/

 

Zarządzenie nr 15 Prezesa SO - Ograniczenie do spraw pilnych [Kliknij Tutaj] 

Zarządzenie nr 16 Prezesa SO - Ograniczenie do spraw pilnych [Kliknij Tutaj]


 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze mieści się w kilku budynkach, aby ułatwić Państwu poruszanie się po naszej instytucji, przedstawiamy poniżej, które komórki organizacyjne znajdują się w poszczególnych budynkach.

 

W budynku, przy pl. Słowiańskim 1 mieszczą się:

 • Gabinet Prezesa, Wiceprezesów oraz Dyrektora Sądu
 • II Wydział Karny
 • III Wydział  Penitencjarny
  i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
 • VII Wydział Karny Odwoławczy
 • VIII Wydział Wizytacyjny - Obrót Zagraniczny
 • Oddział Finansowy
 • Oddział Kadr
 • Kasa Sądu

W budynku, przy pl. Słowiańskim 5 mieszczą się:

 • Oddział Gospodarczy
 • Kurator Okręgowy
 • Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

W budynku, przy pl. Słowiańskim 6 mieszczą się:

 • Biuro Obsługi Interesantów z Czytelnią akt
 • Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
 • Oddział Administracyjny
 • Oddział Informatyczny
 • I Wydział Cywilny
 • IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • VI Wydział Cywilny Odwoławczy
 • VIII Wydział Wizytacyjny
 
W budynku, przy pl. Słowiańskim 25 mieszczą się:
 • Audytor Wewnętrzny
 • Biuro Podawcze 
 • Asystenci sędziów