Rodzina 500+

2012

Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie poprawy efektywności energetycznej

w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze w roku 2012

 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) Sąd Okręgowy w Zielonej Górze informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej:

  • Nabycie nowych urządzeń biurowych, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
  • Wymiana przestarzałego technologicznie, wyeksploatowanego sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.

Inne środki poprawy efektywności energetycznej:

  • Działania w sferze informacyjno-edukacyjnej, skutkujące racjonalnym wykorzystaniem źródła  światła w obiektach sądu.
  • Zamontowanie opraw oświetleniowych polepszających natężenie oświetlenia na stanowiskach pracy w budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Pl. Słowiańskim 5 w pomieszczeniach Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze