Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
03.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu OGZP-226/P-2/2018 - Usługi społeczne

pn. „Świadczenie usługi ochrony osób, mienia i obiektów sądowych”

Część A pn.:

„Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obiektów
Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 1, 5, 6 i 25”

Część B pn.

„Świadczenie usługi ochrony osób mienia oraz obiektów
Sądu Rejonowego we Wschowie przy Placu Kosynierów 1c”