Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
01.12.2020

usługi społeczne OGZP-226/P-3/2020

Postępowanie na świadczenie usługi ochrony

 

Część A: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obiektów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 1, 5, 6 i 25

Część B: Świadczenie usługi ochrony osób mienia oraz obiektów Sądu Rejonowego we Wschowie przy Placu Kosynierów 1c

 
30.11.2020

Przetarg nieograniczony OGZP-226/P-2/2020

Część A: „Świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

przy Pl. Słowiańskim 1,5,6,25”

Część B: „Świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego we Wschowie zlokalizowanych przy Pl. Kosynierów 1C oraz przy ul. T. Kościuszki 11/7”

Część C: „Utrzymanie porządku na terenach zewnętrznych Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Pl. Słowiańskim 1, 5, 6, 25 oraz plac/utwardzony teren przy budynku Plac Słowiański 9”

nr ogłoszenia UZP: 759313-N-2020, data ogłoszenia: 30.11.2020