Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
15.06.2020

zamówienie z wolnej ręki OGZP-226/P-1/2020

Dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej wraz ze świadczeniem usługi przesyłowej i dostosowaniem pomieszczenia węzła cieplnego do zasilania z systemu ciepłowniczego do budynku zlokalizowanego w Zielonej Górze przy ul. Plac Słowiański 6

 
27.11.2019

Przetarg nieograniczony OGZP-226/P-2/2019

Część A: „Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w obiektach Sądu Okręgowego w  Zielonej Górze przy Pl. Słowiańskim 1, 5 ,6, 25”

Część B: „Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w obiektach Sądu Rejonowego we Wschowie zlokalizowanych przy Pl. Kosynierów 1C oraz przy ul. T. Kościuszki 11/7”

Część C: „Utrzymanie porządku na terenach zewnętrznych Sądu Okręgowego w Zielonej Górzeprzy Pl. Słowiańskim 1, 5, 6, 25 oraz plac/utwardzony teren przy budynku Plac Słowiański 9”

ogłoszenie nr 628695-N-2019 z dnia 27.11.2019

 
23.10.2019

Przetarg nieograniczony OGZP-226/P-1/2019

Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze

Nr ogłoszenia BZP: 611663-N-2019 z dnia 23.10.2019