Rodzina 500+

OSOBY FUNKCYJNE

Rzecznik prasowy

Sędzia Sądu Okręgowego

Diana Książek-Pęciak

 

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Sędzia Sądu Okręgowego

Ewa Fliegner

 

Koordynator do spraw mediacji

 Sędzia Sądu Okręgowego

Beata Reichert

 

Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych

Sędzia Sądu Rejonowego w Nowej Soli

Magdalena Świetlik

 

Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych

Sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

Katarzyna Łukomska – Kurek