Rodzina 500+

OSOBY FUNKCYJNE

Rzecznik prasowy

Sędzia Sądu Okręgowego

Bogumił Hoszowski

 

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Sędzia Sądu Okręgowego

Ewa Fliegner

Do zakresu działania należy prowadzenie spraw związanych z postępowaniem wyjaśniającym i dyscyplinarnym sędziów sądów rejonowych i asesorów sądowych.

 

Koordynator do spraw mediacji

Sędzia Sądu Okręgowego

Beata Reichert

 

Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych

Sędzia Sądu Rejonowego w Nowej Soli

Magdalena Świetlik

 

Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych

Sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

Katarzyna Łukomska – Kurek

 

Pełnomocnik sądowy do spraw wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych dla Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Sędzia Sądu Rejonowego

Piotr Aleksander Krawczak

Powoływany zgodnie z § 7 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania zadań koordynatora do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego.