Rodzina 500+

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 5
65-069 Zielona Góra

Kierownik Zespołu: mgr Grzegorz Łepecki, tel. 68 32 20 115

Sekretariat Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów
II piętro, pok. nr 45
tel.  68 32 20 114; fax  68 32 20 129

e-mail: ozss@zielona-gora.so.gov.pl

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:

Sekretariat OZSS:  

poniedziałek - piątek w godzinach: 7:30 – 15:30.


Podstawę prawną organizacji i zakresu działania Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów stanowi Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1418). Zgodnie z przepisami ww. Ustawy, zadaniem Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów jest:

  1. sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.
  2. na zlecenie Sądu prowadzenie mediacji, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.
  3. możliwe jest także współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu.