Rodzina 500+

Rok 2016


Pliki do pobrania:

 1. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2016 [2.47 MB]
 2. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych - etatyzacja za I półrocze 2016 [239.48 KB]
 3. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2016 [1.66 MB]
 4. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych - etatyzacja za I półrocze 2016 [242.27 KB]
 5. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2016 [2.36 MB]
 6. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - etatyzacja za I półrocze 2016 [244.45 KB]
 7. MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2016 [953.01 KB]
 8. MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2016 [768.74 KB]
 9. MS-S40o SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2016 [512.77 KB]
 10. MS-OZSS-25 SPRAWOZDANIE z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów za I półrocze 2016 [440.64 KB]
 11. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2016 [2.39 MB]
 12. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych – etatyzacja za rok 2016 [239.50 KB]
 13. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2016 [1.66 MB]
 14. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych – etatyzacja za rok 2016 [242.32 KB]
 15. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2016 [2.36 MB]
 16. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – etatyzacja za rok 2016 [244.52 KB]
 17. MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2016 [954.49 KB]
 18. MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2016 [768.94 KB]
 19. MS-S40o SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2016 [512.73 KB]
 20. MS-OZSS-25 SPRAWOZDANIE z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów za rok 2016 [440.50 KB]