Rodzina 500+

Kontakt z sądami zagranicznymi

W Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze, pełnomocnikiem do spraw kontaktów z sądami zagranicznymi jest:

SSO Zbigniw Woźniak

tel. +48683220130

z.wozniak@zielona-gora.so.gov.pl