Rodzina 500+

Rok 2020


Pliki do pobrania:

 1. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2020 [2.82 MB]
 2. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych - etatyzacja za I półrocze 2020 [249.33 KB]
 3. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2020 [1.78 MB]
 4. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych - etatyzacja za I półrocze 2020 [260.39 KB]
 5. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2020 [2.85 MB]
 6. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - etatyzacja za I półrocze 2020 [251.84 KB]
 7. MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2020 [1.07 MB]
 8. MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2020 [704.18 KB]
 9. MS-OZSS-25 SPRAWOZDANIE z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów za I półrocze 2020 [513.63 KB]
 10. MS-S40o SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2020 [584.62 KB]
 11. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2020 [2.86 MB]
 12. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych – etatyzacja za rok 2020 [248.87 KB]
 13. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2020 [1.78 MB]
 14. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych – etatyzacja za rok 2020 [260.45 KB]
 15. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2020 [2.85 MB]
 16. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – etatyzacja za rok 2020 [251.78 KB]
 17. MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2020.pdf [1.10 MB]
 18. MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2020 [704.04 KB]
 19. MS-S40o SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2020 [583.37 KB]
 20. MS-OZSS-25 SPRAWOZDANIE z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów za rok 2020 [513.93 KB]