Rodzina 500+

Rok 2022


Pliki do pobrania:

 1. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2022.pdf [2.95 MB]
 2. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych - etatyzacja za I półrocze 2022.pdf [261.17 KB]
 3. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2022.pdf [1.94 MB]
 4. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych - etatyzacja za I półrocze 2022.pdf [273.29 KB]
 5. MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej za I półrocze 2022.pdf [1.16 MB]
 6. MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2022.pdf [707.82 KB]
 7. MS-S11-12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2022.pdf [3.08 MB]
 8. MS-S11-12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - etatyzacja za I półrocze 2022.pdf [235.60 KB]
 9. MS-S40o SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2022.pdf [583.15 KB]
 10. MS-OZSS-25 SPRAWOZDANIE z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów za I półrocze 2022.pdf [511.86 KB]
 11. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2022.pdf [2.97 MB]
 12. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych - etatyzacja za rok 2022.pdf [261.22 KB]
 13. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2022.pdf [1.95 MB]
 14. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych - etatyzacja za rok 2022.pdf [273.31 KB]
 15. MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2022.pdf [1.16 MB]
 16. MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2022.pdf [708.40 KB]
 17. MS-S11-12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - etatyzacja za rok 2022.pdf [235.57 KB]
 18. MS-S11-12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2022 [3.12 MB]
 19. MS-S40o SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2022.pdf [583.21 KB]
 20. MS-S62o SPRAWOZDANIE w sprawach reprywatyzacyjnych za rok 2022.pdf [575.92 KB]
 21. MS-OZSS-25 SPRAWOZDANIE z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów za rok 2022.pdf [512.05 KB]