Rodzina 500+

Oddział Administracyjny

Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego
w Zielonej Górze

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 6
65-069 Zielona Góra
e-mail: oa@zielona-gora.so.gov.pl

Kierownik Oddziału
Wioleta Grygianiec
pok. 11, parter
tel. 68 32 20 193
fax 68 45 67 784

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30

 

Zadania i zakres działania:

 1. sprawy organizacyjne Sądu Okręgowego,
 2. prowadzenie sekretariatu Prezesa Sądu Okręgowego i Wiceprezesów,
 3. sprawy ławników, biegłych sądowych, lekarzy sądowych, kandydatów na syndyków, mediatorów i kuratorów ustanawianych na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 4. prowadzenie wszelkich spraw związanych z fundacjami, kancelariami adwokackimi, notariuszami, radcami prawnymi, Krajową Radą Sądownictwa i innymi instytucjami
 5. nadzór nad funkcjonowaniem Biura Obsługi Interesantów,
 6. prowadzenie Biura Podawczego, Biblioteki i ewidencji dowodów rzeczowych.
 7. nadzór nad działalnością utworzonego przy Sądzie Okręgowym Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego.
 8. nadzór nad Archiwum zakładowym,
 9. sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości,
 10. koordynacja działania wszystkich agend administracyjnych sądu i zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji,
 11. prowadzenie spraw związanych z właściwym znakowaniem spraw oraz prawidłowym stosowaniem obowiązującego systemu kancelaryjnego przez poszczególne oddziały i samodzielne sekcje lub stanowiska funkcjonujące w Sądzie,
 12. prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych Sądu,
 13. poświadczanie liczby stron w księgach biurowych i legalizacja dokumentów,
 14. prowadzenie kontrolki odpisów orzeczeń uwzględniających skargi dotyczące przewlekłości postępowania sądowego,
 15. prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 16. prowadzenie spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej

 

Biuro Obsługi Interesantów

Czytelnia akt

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego, 
przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze