Rodzina 500+

Konta bankowe

Konta bankowe Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Konto przeznaczone na dochody budżetowe:
32 1010 1704 0062 1722 3100 0000

na to konto należy dokonywać wpłat typu:

  • grzywny
  • opłaty i koszty sądowe
  • wpisy do sprawy

 Konto bankowe dla przelewu zagranicznego

 Nazwa Banku: Narodowy Bank Polski O/O Zielona Góra (NBP)

 BIC (SWIFT): NBPLPLPW

IBAN: PL 32 1010 1704 0062 1722 3100 0000

 

Konta bankowe Sądu Rejonowego we Wschowie

 

Konto przeznaczone na dochody budżetowe:
14 1010 0055 4063 0050 4600 0000

na to konto należy dokonywać wpłat typu:

  • grzywny
  • opłaty i koszty sądowe
  • wpisy do sprawy

Konto bankowe dla przelewu zagranicznego

Nazwa Banku: Narodowy Bank Polski O/O Zielona Góra (NBP)

BIC (SWIFT): NBPLPLPW

IBAN: PL 14 1010 0055 4063 0050 4600 0000

 

Pozostałe konta bankowe Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i Sądu Rejonowego we Wschowie

 

Konto sum depozytowych w zł:

72 1130 1017 0021 1002 7990 0004

na to konto należy dokonywać wpłat typu:

  • poręczenie i zabezpieczenie majątkowe
  • wadia
  • fundusz zabezpieczenia należytego wykonania umów

Konto sum depozytowych w EURO:
29 1130 1017 0021 1002 7990 0002

Konto sum depozytowych w USD:
45 1130 1017 0021 1002 7990 0005

Konto sum depozytowych w CHF:
56 1130 1017 0021 1002 7990 0001

Konto sum depozytowych w GBP:
02 1130 1017 0021 1002 7990 0003

Konto sum na zlecenie:
73 1130 1222 0030 2039 7820 0001

na to konto należy dokonywać wpłat typu:

  • zaliczki na wynagrodzenie biegłych, kuratorów, tłumaczy, mediatorów, itp.

Fundusz świadczeń socjalnych:

89 1130 1222 0030 2039 7820 0004 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
35 1130 1222 0030 2039 7820 0006

na to konto należy dokonywać wpłat z tytułu zasądzonych nawiązek i świadczeń pieniężnych

Konto Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze:
60 1130 1222 0030 2046 9820 0001