Rodzina 500+

Oddział Kadr

 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 1
65-069 Zielona Góra
e-mail: kadry@zielona-gora.so.gov.pl

Kierownik Oddziału
Magdalena Bocer
pok. 22, I piętro
tel. 68 32 20 144
fax 68 32 20 145

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30

Zadania i zakres działania:

 1. sprawy kadrowe, etatowe i osobowe pracowników sądu okręgowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego, itp.,
 2. sprawy socjalno - bytowe pracowników sądu okręgowego i sądu funkcjonalnego oraz emerytów, sędziów w stanie spoczynku i ich rodzin,
 3. prowadzenie obsługi biurowej aplikacji referendarskiej i kuratorskiej,
 4. organizacja praktyk studenckich, stażu urzędniczego oraz  stażu kierowanego z Urzędu Pracy,
 5. prowadzenie biurowości związanej z organizacją szkoleń resortowych i poza resortowych organizowanych dla sędziów i pracowników sądów,
 6. przeprowadzanie konkursów na stanowiska urzędnicze i asystentów sędziego,
 7. prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami sędziów i urzędników,
 8. prowadzenie spraw związanych z postępowaniem dyscyplinarnym,
 9. prowadzenie biurowości spraw należących do zakresu działania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego,
 10. planowanie potrzeb etatowych okręgu i potrzeb finansowych z tym związanych,
 11. prowadzenie sprawozdawczości kadrowej,
 12. okresowa ocena kwalifikacyjna urzędników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury,
 13. prowadzenie spraw związanych z mianowaniem, odwołaniem, przeniesieniem do innego sądu lub zespołu kuratorskiej służby sądowej oraz zawieszeniem w czynnościach kuratorów zawodowych.